Uprava


Ahmet Sagrković

Direktor

Mersa Miljković

Računovodstvo
Nabava

Hazima Beširević

Administracija

Esna Prošić

Trgovina i prodaja

Sandra Pačić

Rukovodilac poslovne jedinice Bihać
Računovodstvo

Muharem Mesić

Poslovođa