Savitljivo crijevo


Izrađeno od gume dovodi plin od plinske boce odnosno regulatora tlaka do trošila. Crijevo je potrebno MIJENJATI PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA ili odmah ako se na njemu uoče oštećenja.

Savitljivo crijevo