Regulator tlaka


Reducira tlak plinske boce na radni tlak plinskog trošila (30 mbar). OBAVEZNO ga MIJENJATI PREMA UPUTAMA PROZIVOĐAČA, te u slučaju nepravilnog rada.

Regulator tlaka