Pravila sigurnosti


Sigurnost upotrebe plina mora biti na najvećem mogućem nivou. Naravno, postavljanje i ugradnja opreme i instalacije regulisano je zakonskim odredbama. Osim toga, proizvođači plinske opreme na tržište lansiraju trošila sa ugrađenom automatikom koja reguliše i obezbjeđuje siguran i pouzdan rad uređaja.

Pravila sigurnosti