Ključ br. 27


Omogućava montiranje regulatora tlaka na ventil plinske boce tj. koristi se kod odvijanja zaštitne čep matice i stezanja holender matice regulatora tlaka na priključni ogranak ventila plinske boce.

Ključ br. 27