Energetska vrijednost plina


Plinska boca Ukupna energetska vrijednost
5 kg 64,0 kWh
10 kg 128,0 kWh
35 kg 448,0 kWh

 

Energetska vrijednost plina