Auto plin


TNP (tečni naftni plin) već je duži period popularan energent kao gorivo za automobile. Razlog tome je, uveliko, zbog visokih cijena benzina koji je i dva puta skuplji od plina. Ali... To nije jedina prednost.

Plin nudi gomilu drugih prednosti kao npr:

  • potpuno sagorijevanje,
  • duži vijek trajanja katalizatora,
  • ekološki je prihvatljiviji,
  • tiši i mirniji rad motora,
  • duže trajanje rada motora itd.

Auto plin